Årets Kött & Charkuteriavdelning

Vinnaren av Årets Kött- & Charkuteriavdelning ska vara en butik som utmärker sig genom att med engagemang och stor kunskap om kött, kombinerat med affärskänsla, lyfta fram köttavdelningen.

Priset är instiftat för att främja butiker som aktivt arbetar med:

 • Att förmedla kunskap om kött i allmänhet och svenskt kött i synnerhet
 •  Kunniga och engagerade medarbetare
 •  Praktiska säljlösningar som inspirerar till merköp och nya matupplevelser
 •  Sortiment som är attraktivt och matchar kundernas efterfrågan

Jury: Isabel Moretti Svenskt Kött, Majsan Pense Coop, Ingela Stenson United Minds, Magnus Pettersson Jakobsdals, Eric Persson Crossover Creative, Joachim Björk Fri Köpenskap

Årets Ostavdelning

Vinnaren av Årets Ostavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i ostavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen. Butiken ska aktivt ha jobbat med sortiment, exponeringar och kampanjer som höjt kundvärdet, lockat till nytänkande och merköp i konsumentledet och därigenom stärkt butikens totala attraktionskraft.

Butiker som på ett fokuserat och målinriktat sätt genomfört aktiviteter för att:

 • Kundanpassat sortiment
 • Öka ordinarieförsäljningen
 • Inspirera avdelning/kategorin
 • Nytänkande i sortiment/exponering/planering
 • Hög servicegrad med kunden i centrum
 • Engagerad ostpersonal med egna initiativ
 • Maximera kampanjförsäljning

Jury: Christian Bona Skånemejerier, Patrik Rönnelöw Ica Kvantum Sollentuna (Vinnare 2018), Patrik Thulin Retail Academics, Lennart Jönsson Gordios, Mi Andrén Fri Köpenskap

Årets Digitaliserade butik

Årets Digitaliserade Butik nyttjar digital teknik i butiksmiljön för att effektivisera arbetet i butik och öka lönsamheten. Digitaliseringen i butiken bidrar även till att förhöja kundernas köpupplevelse.
Juryn bedömer följande kriterier;

 • Butiken ligger i framkant och tillämpar nya digitala lösningar
 • Butikens ökade fokus på digitala lösningar
 • De digitala lösningar som finns i butik för att öka försäljning, servicegrad, kundnöjdhet och lojalitet
 • Hur Digitaliserade lösningar påverkat lönsamheten
 • Hur digitaliseringen påverkat effektivisering av butiksarbetet

 Jury: Nils Hulth Pricer, Karin Mineur Kronans Apotek, Campbell Peacock Mercian Consulting, Frida Kalin StrongPoint, Peter Muld Ica, Joachim Björk Fri Köpenskap

Årets Hållbarhetsintiativ

Syftet med Årets Hållbarhetsinitiativ är att främja dagligvarubranschens arbete med hållbar utveckling. Priset kan omfatta såväl butik, leverantör eller enskild person.

De kriterier juryn kommer att bedöma är:

 • Ett hållbart initiativ eller projekt med potentiell varaktig förändring
 • En aktör som visar på handlingskraft inom hållbar utveckling

Jury: Katarina Lundell Pantamera, Pontus Björkdahl Svenska Retursystem, Markus Håkansson Grant Thornton, Louise Ungerth Ungerth & Co, Mi Andrén FriKöpenskap

Årets Syftesdrivna ledare


Vinnaren av Årets Syftesdrivna ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet. Genom ett ledarskap som bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter.

Vi ser även att Årets Syftesdrivna ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare, delegerar och skapar motivationsfaktorer. Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen står upp för det som är rätt och ser till helheten med det långsiktiga syftet i fokus.

I bedömningen tittar vi särskilt på:

 • Ledarskap, förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
 • Hållbarhet, leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
 • Resultat, kunnat visa goda tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hon/han leder

Jury: Brune Tavell  Academic Search, Julia Kronlund, Sevan, Ulrika Palm  Midsona Sverige, Alexandra Callegari-Lindholm Orkla Foods Sverige, Niklas Delmar, Hej Engagemang, Ingela Stenson United Minds

Nominering kan göras denna sida eller direkt till :aretssyftesdrivnaledare@academicsearch.se

Årets Förbutik

Vinnaren av Årets Förbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin förbutik och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:

 •  Helhetsintryck
 •  Sortiment och utbud
 •  Hög servicegrad hos kassamedarbetarna
 •  Inspirerande – lockar till merköp
 •  Medvetenhet om förbutikens betydelse för butikens lönsamhe

Jury: Annelie Svanberg ATG, Tove Kandell Svenska Spel, Jane Björklin Aftonbladet, Marie Cavallin Expressen, Pontus Nyman FriKöpenskap

Livsmedelshandlarnas Hederspris

Livsmedelshandlarnas hederspris är ett pris som går till den person eller organisation som det senaste året gjort något alldeles extra för att främja eller synliggöra den entreprenörsdrivna livsmedelsbutiken. Nominerandet är fritt och alla förslag är välkomna!

Jury: Livsmedelshandlarnas styrelse 

Skicka din nominering till info@livsmedelshandlarna.se eller använd nomineringsknappen.

Årets Brödavdelning

Utmärkelsen Årets Brödavdelning tilldelas den butik som på ett framgångsrikt sätt skapat en avdelning där man tagit vara på det breda svenska brödutbudet och presenterat det på ett sätt som skapar både inspiration och shoppingglädje. Syftet med priset är att stimulera till nytänkande initiativ som gynnar hela värdekedjan från bageri till konsument.

I bedömningen kommer följande kriterier att vara viktiga:

 • Personal – kunnig, engagerad, hög servicegrad och kund/leverantörsorienterad
 • Sortiment – kundanpassat, mångfald, nytänkande och trender
 • Lönsamhet – aktivt arbetande för att sälja mer både i och utanför ordinarie avdelning
 • Exponering – tydlig, spännande, överraskande, säljande och inspirerande
 • Utformning – en brödavdelning som är enkel att hitta i, med innovativ inredning, belysning och en kommunikation som ger en helhet för alla kategorier i brödavdelningen
 •  Miljösmart – aktivt arbetande för att minska matsvinnet i brödavdelningen

Jury: Henri Ackman Polfärskt Bröd AB, Kerstin Landeblad Lantmännen Unibake, Cathrine Högström  Polarbröd, Martin Lundell Sveriges Bagare  & Konditorer AB, Lars Nordmark Fri Köpenskap

Årets Skönhetsavdelning

Vinnaren av Årets Skönhetsavdelning ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med att lyfta fram skönhetsavdelningen och dess produkter.

Priset har instiftats för att främja:

 • Aktivt arbete med aktiviteter, sortiment, varuflöde och placering
 • Ökad försäljning och lönsamhet för butiken
 • Ökat värde för konsumenterna genom att erbjuda inspiration och relevant sortiment på rätt plats
 • Ökad kommunikation och vägledning i skönhetsavdelningen
 • Förståelse för skönhetsavdelningens nytta för hela butiken

Jury: Pernilla Hedén Hotti L'Oréal, Jesssica Blockström Femina, Sofia Thorén United Media Group, Mi Andrén Fri Köpenskap

Årets Ekobutik

Syftet med priset Årets Eko-butik är att lyfta fram de butiker som på ett framgångsrikt sätt lyckats hjälpa konsumenterna att göra mer ekologiska och hållbara val. Ekologi ska genomsyra både synlighet i butik samt engagemang och kunskap hos personalen.

Juryn bedömer:

 • Initiativ för att lyfta fram ekologiska produkter i butiken men även i digitala kanaler
 • Initiativ för att utbilda konsumenten i ekologiska och hållbara val
 • Personalens engagemang för ekologi och hållbarhet
 • Resultat i form av ekologisk försäljningsutveckling och andel

Jury: Linda Wass Midsona,Cecilia Rygård Ekoweb, Martin Moström Retail House, Carola Grahn Bergendahls, Anita Falkenek KRAV, Joachim Björk Fri Köpenskap

Årets Kassazon

Vinnaren av Årets Kassazone ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin kassazone och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:

 • Medvetenhet om kassazonens betydelse för butikens lönsamhet 
 • Sortiment och utbud i kassalinjen
 • Inspirerande – lockar till merköp
 • Helhetsintryck – fyllnadsgrad och renlighet
 • Högt engagemang  hos kassamedarbetarna

Jury: Patrik Ekberg Awal, Camilla Wickman Coca-Cola, Jane Björklin Aftonbladet, Marie Cavallin Expressen, Christina Welander Johnson & Johnson, Patrik Axén Mars, Jan Nutsch Cloetta, Anders Lindholm Tidsam, Mi Andrén Fri Köpenskap

Årets Frukt & Gröntavdelning

Vinnaren av priset Årets Frukt & Gröntavdelning ska vara en butik som genom sitt arbete med varugruppen lyft butikens profil och lönsamhet och skapat mervärde för kunderna.

I bedömningen kommer följande områden att vara viktiga:

 • Sortimentsuppbyggnad
 • Fräscht, inspirerande och lockande
 • En köpupplevelse i avdelningen utöver det vanliga
 • Avdelningen ska uppvisa god lönsamhet

Jury: Sara Berger SydGrönt (Odlarna.se), Magnus Nilsson InQuality, Ola Dolck SRC, Egil Bråthe Marketing Clinic, Ola Dolck SRC, Lars Nordmark Fri Köpenskap

Årets Leverantör

Vinnaren av Årets Leverantör ska vara ett företag som i påtaglig grad bidragit till att skapa mervärden för butiken eller butikskedjan. Det kan handla om såväl sortiment, service, teknik eller annat som ökat butikens värde för kunder och/eller personal.

Priset har skapats för att stimulera:

 • Samarbeten i handelns alla led
 • Innovation och utveckling av sortiment och metoder
 • Lönsamhetsutveckling
 • Kunskapsförmedling

Jury: Johnny Lönnberg ClearOn, Pontus Dahlström Food & Friends, Mikael Pettersson Coop, Michael Cronholm HUI, Fredrik Lindberg Nielsen, Mona Johansson Fri Köpenskap

Årets Tidskriftsbutik

Vinnaren av Årets Tidskriftsbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin tidningsavdelning i vardagen, och därmed skapat mervärden för såväl kunder som butiken.

Priset har instiftats för att stimulera:

 • Tidningsförsäljning i butik
 • Aktivt arbete med att utveckla både tidningsavdelningen och tidskrifter som kategori i butik
 • Innovativa aktiviteter i butiken som gynnar konsumenten
 • Initiativ som bidrar till att tidningsavdelningen ger större shoppingglädje i hela butiken för konsumenten

Jury: Daniel Andersson Tidsam, Charlotte Borre Wetter Bonnier Magazines & Brands, Kerstin Neld Sveriges Tidskrifter, Pär Bygdeson Livsmedelshandlarna, Siw Kejonen Fri Köpenskap

Årets Dryckesbutik

Vinnaren av Årets Dryckesbutik skall vara en butik som tydligt visar ett engagemang för att lyfta försäljningen av dryck i hela butiken dvs både i avdelning, i kylar samt skapa attraktiva måltidslösningar.

Kriterier för att vinna:

 • Ökad värdetillväxt och marginal inom hela kategorin dryck
 • Rättmätig yta och placering för dryck i butik
 • Inspirerande avdelning, extra säljplats och måltidslösningar
 • En drivande dryckesansvarig som tillsammans med sin personal skapar en extraordinär dryckesupplevelse och vågar tänka nytt.

Jury: Elna Sandberg Coca-Cola, Johan Kaij MarketingClinicpartners, Christina Cheng Sprillo, Roger Sjödin Road Work Retail, Fredrik Sörbom Sveriges Bryggerier, Pontus Nyman Fri Köpenskap

Årets Mejeriavdelning

Vinnaren av Årets Mejeriavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i mejeriavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen. Butiken ska aktivt ha jobbat med sortiment, exponeringar och kampanjer som höjt kundvärdet, lockat till nytänkande och merköp i konsumentledet och därigenom stärkt butikens totala attraktionskraft.

Butiker som på ett fokuserat och målinriktat sätt genomfört aktiviteter för att:

 • Kundanpassat sortiment
 • Öka ordinarieförsäljningen
 • Inspirera avdelning/kategorin
 • Nytänkande i sortiment/exponering/planering
 • Hög servicegrad med kunden i centrum
 • Engagerad mejeripersonal med egna initiativ.
 • Maximera kampanjförsäljning

Jury: Maria Rydje Skånemejerier, Melanie Andersson SRC, Madeleine Eliasson Säljutveckling, Mi Andrén Fri Köpenskap

Årets Matinspiration

Vinnaren av priset Årets Matinspiration ska vara ett företag, butik, butikskedja, person eller grupp av personer som genom sitt arbete med matinspiration skapat mervärde för företaget och kunderna.

I bedömningen kommer följande områden att vara viktiga:

 • Inspiration – lockar till nyfikenhet
 • Exponering – lyfter fram matglädje
 • Kommunikation – fångar intresset och väcker lust till nytänkande
 • Upplevelse – vackert för ögat, inspirerande doft- och smakintryck
 • Miljö och hygien – en given kvalitetsfråga som ger förtroende

Jury: Anja Kempe Santa Maria, Anne Falkirk Falkirk & Friends , Christina Möller Osec Matstudio, Mona Johansson Fri Köpenskap

Årets Fiskavdelning

Vinnaren av Årets Fiskavdelning ska vara en butik som aktivt och med kunnande och kreativitet gjort fiskavdelningen till en ”kundmagnet”. Fiskavdelningen är en spjutspets i marknadsföringen och bidrar till att stärka butikens profil i konkurrensen.

I bedömningen är följande områden viktiga:

 • Sortiment – attraktivt och kundanpassat
 • Servicegrad – kunnande och tydlig exponering
 • Inspirerande – lockar till merköp och nya matupplevelser
 • Nytänkande – exponering och aktiviteter som överraskar och skapar bra kundvärden

Jury: Sigmund Bjørgo Norges Sjömatråd, Håkan Wing Hanssons Fisk, Niclas Ensäter Leröy, Mats Eriksson Marenor Seafood, Anna Olsson Salma, Lars Nordmark Nordiske Medier

Årets Butik

Årets Butik har skapat lönsamhet genom att kombinera matglädje, nytänkande och affärskänsla. Årets Butik är en destination värd en omväg.

Juryn kommer att särskilt titta på följande kriterier:

 • Matglädje
 • Tillväxtorientering
 •  Innovation och förnyelse som tillfredsställer verkliga behov hos kunden
 • En köpupplevelse utöver det vanliga
 • Butiken ska ha funnits i minst två år
 • Butiken måste visa lönsamhet 

Jury: Lisa Schuman Storesupport, Johan Kaij Marketing Clinic, Per Nilsson Gruppo di Luca, Pontus Öster Tingstad Papper, Christina Möller Osec Matstudio, Mona Johansson Fri Köpenskap

Fernando Di Lucas Hederspris

Vinnaren av Fernando Di Lucas hederspris ska vara en butik som aktivt arbetar för att belysa den italienska medelhavsmatens fördelar ur både matglädje- och livsstilsperspektiv.Medelhavsmaten med olivolja i centrum samt mycket grönsaker och baljväxter gör gott för hälsan, samtidigt som smakerna är fantastiska. Det finns ingen motsättning. En bra sak och ett viktigt mervärde för såväl kund som butik.

Priset är instiftat för att främja initiativ som:

 • Innovativt belyser medelhavsmatens bredd, enkelhet och smakrikedom.
 • Konsekvent arbetar för att uppmärksamma medelhavsmatens betydelse för en hållbar livsstil.
 • Regelbundet inspirerar med kampanjer och kunskap och nya smakupplevelser för att främja användandet av olivolja i såväl kall som varm matlagning.
 • Arbetar för att mat är en lustfylld del av livet som är värd både tid och omsorg.

Nominering kan även skickas till: inspiration@diluca.se