Årets Arbetsgivare

Priset Årets Arbetsgivare ska premiera en arbets¬plats inom dagligvaruhandeln som skapat ett hållbart arbetsliv för sina anställda och som ser medarbetarna som nyckeln till framgången. Arbetsgivaren ska ha utmärkt sig för ett bra arbetsklimat med proaktiv personalförsörjning och kompetenslyft för medarbetarna.

Nomineringskriterier:
 • Arbetsgivaren ser och uppmärksammar medarbetarnas betydelse för företagets framgång
 • Arbetsgivaren ska ha vidtagit åtgärder för att kontinuerligt utveckla medarbetarna
 • Arbetsgivaren prioriterar jämställdhet och mångfald högt och ser det som självklara delar av verksamheten
Jurymedlemmar
Peter Paunovic, VD, Yobber
Karin Bartholf, HR Dir, Coop
Åsa Daxberg, Chef för Attraction & Recruitment ICA Gruppen, Ica
Sara Rosengren, Handelshögskolan, Handelshögskolan
Anna Carlsson, Digitaliseringspodden
Juryordförande: Mona Johansson, Chefredaktör Fri Köpenskap

Årets Fiskavdelning

Vinnare av Årets Fiskavdelning ska vara den butik som inspirerar sina medarbetare att aktivt och med kunskap och inspiration tillgängliggör och skapar mervärden både för fiskavdelning och kunder. Fiskavdelningen ska vara en spjutspets i marknadsföringen och aktivt jobba med sortiment och exponeringar som höjer kundvärdet och lockar till nytänkande och merköp i konsumentledet och stärker butikens profil i konkurrensen.

I bedömningen är följande områden viktiga:
 • Sortiment – Kundanpassat, attraktivt, nytänkande och trendigt som speglar vardag och helg, packat och manuellt, samt fångar säsonger över året.
 • Servicegrad – Förmedlar kunskap till konsument och personal och tydlig exponering.
 • Inspiration – Tillgängliggöra och locka till merköp.
 • Nytänkande – Exponering och aktiviteter som höjer kundvärde och väcker intresse hos konsument.
Jurymedlemmar
Karolina Nygren, Marknadschef, Fiskeriet
Sigmund Björgo, Fiskeriutsending Sverige, Norges sjömatråd
Markus Pettersson, Inköpschef färsk fisk och skaldjur, Axfood
Madelene Rispe, Kategorichef färskvaror, Bergendahls
Staffan Fri, Kategori- och inköpsansvarig, manuell, deli foodservice, Coop
Fredrik Arvius, VD, Nicoya AB
Cecilia Danneke, Affärsområdeschef fisk, fågel och vegetariskt, Ica Gruppen
Juryordförande: Pontus Nyman, Nyhetschef Fri Köpenskap

Årets Hållbarhetsinitiativ

Syftet med Årets Hållbarhetsinitiativ är att främja dagligvarubranschens arbete med hållbar utveckling mot en mer hållbar miljö. Priset kan omfatta butik, leverantör eller enskild person.

De kriterier juryn kommer att bedöma är:
 • Ett hållbart initiativ eller projekt med potentiell varaktig förändring
 • En aktör som visar på handlingskraft inom hållbar utveckling
Jurymedlemmar
Katarina Lundell, Marknadschef, Pantamera
Pontus Björkdahl, Hållbarhetschef, Retursystem
Katarina Rosenqvist, VD, Ecobalance
Louise Ungerth, VD, Ungerth&Co
Juryordförande: Mi Andrén, Mediechef Fri Köpenskap

Årets Leverantör

Vinnaren av Årets leverantör ska vara ett företag som i påtaglig grad bidragit till att skapa mervärden för butiken eller butikskedjan. Det kan handla om såväl sortiment, service, teknik eller annat som påtagligt ökat butikens värde för kunder och/eller personal.

Priset har skapats för att stimulera:
 • Samarbeten i handelns alla led
 • Innovation och utveckling av sortiment och metoder
 • Lönsamhetsutveckling
 • Kunskapsförmedling
Jurymedlemmar
Johnny Lönnberg, Affärsområdeschef, ClearOn AB
Helen Zakrisson, Kategoriområdeschef Fisk, Skaldjur och Färdigmat, Axfood 
Pontus Dahlström, Byråchef, Food & Friends 
Jonas Arnberg, VD, HUI Research AB
Mikael Pettersson, Butikschef, Stora Coop Orminge
Johan Colliander, Redaktör Food Supply
Juryordförande: Fredrik Lindberg, Sr. New Business Development Manager, Nielsen

Årets Kött & Charkuteriavdelning

Vinnaren av Årets Kött- och Charkuteriavdelning ska vara en butik som utmärker sig genom att med engagemang och stor kunskap om kött, kombinerat med affärskänsla, lyfta fram köttavdelningen.

Priset är instiftat för att främja butiker som aktivt arbetar med:
• Att förmedla kunskap om kött i allmänhet och svenskt kött i synnerhet
• Kunniga och engagerade medarbetare
• Praktiska säljlösningar som inspirerar till merköp och nya matupplevelser
• Sortiment som är attraktivt och matchar kundernas efterfrågan

2020 är ett ovanligt år med tanke på Covid19. Vi vill därför inom denna kategori också premiera den köttavdelning som fortsatt kunnat erbjuda ett attraktivt sortiment både på kort och lång sikt genom att på ett lyhört och snabbfotat sätt möta förändringar som drabbat såväl leverantörer som kunder.
Jurymedlemmar
Isabel Moretti, VD, Svensk Kött
Majsan Pense, Kategoriansvarig, Coop
Ingela Stenson, Omvärldsanalytiker och strateg, United Minds
Magnus Pettersson, Försäljningschef, Jakobsdals
Eric Persson, Food and Strategy Consulting, Crossover Creative
Juryordförande: Joachim Björk, Redaktionssekreterare Fri Köpenskap

Årets Skönhetsavdelning

Vinnaren av Årets Skönhetsavdelning ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med att lyfta fram skönhetsavdelningen och dess produkter.

Priset har instiftats för att främja:
 • Aktivt arbete med aktiviteter, sortiment, varuflöde och placering
 • Ökad försäljning och lönsamhet för butiken
 • Ökat värde för konsumenterna genom att erbjuda inspiration och relevant sortiment på rätt plats
 • Ökad kommunikation och vägledning i skönhetsavdelningen
 • Förståelse för skönhetsavdelningens nytta för hela butiken
Jurymedlemmar
Pernilla Hedén Hotti, Field Sales Manager, Lóreál
Campbell Peacock, VD/Konsult, Mercian Consulting
Mi Andren, Mediachef Fri Köpenskap
(Juryn ej komplett)

Årets Kassazon

Vinnaren av Årets Kassazon ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin kassazon och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:
 • Medvetenhet om kassazonens betydelse för butikens lönsamhet
 • Sortiment och utbud i kassalinjen
 • Inspirerande – lockar till merköp
 • Helhetsintryck – fyllnadsgrad och renlighet
 • Högt engagemang hos kassamedarbetarna
Jurymedlemmar
Michael Johansson, VD, Awal
Henrik Lindström, Johnson & Johnson
Jane Björklin, Key Account Manager, Aftonbladet
Frida Jonsson, Sr Key Account Manager, Expressen
Camilla Wickman, Channel Marketing Manager, Coca- Cola
Patrik Axén, Merchandising Manger Nordics, Mars
Andreas Nilsson, Cloetta
Anders Lindholm, Försäljningschef, Tidsam
Juryordförande: Mi Andrén, Mediechef Fri Köpenskap

Årets Syftesdrivna ledare

Vinnaren av Årets Syftesdrivna ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet. Genom ett ledarskap som bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter. Vi ser även att Årets Syftesdrivna ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare, delegerar och skapar motivationsfaktorer. Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen har modet att utmana och driva det som hen anser är rätt och ser till helheten för företaget med det långsiktiga syftet i fokus.

I bedömningen tittar vi särskilt på:
 • Ledarskap - förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
 • Hållbarhet - leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
 • Resultat - visar att hens agerande leder till långsiktigt god tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hen leder.
Advisory board
Brune Tavell, VD, Academic Search
Carl-Johan Stålhammar, VD Coop Gotland och 2019 års vinnare
Henrik Samuelsson, VD, Paulig Foods
Alexandra Callegari Lindholm, HR Direktör, Orkla Foods Sverige
Björn Levin, Business Director och Grundare, BrandEcho
Gerhard Bley, VD, O.Kavli
Jennifer Friman, VD, Movement Group Nordic

Skicka din nominering till

aretssyftesdrivnaledare@academicsearch.se

Årets Matinspiration

Vinnaren av priset Årets Matinspiration ska vara en butik, butikskedja eller ett företag som genom sitt arbete med matinspiration skapat mervärde för konsumenter och/eller kunder. Vi vill med priset främja kärleken till mat och hur den sprids vidare från proffs till amatör.

I bedömningen kommer följande områden att vara viktiga:
 • Inspiration – Lockar till nyfikenhet
 • Exponering – Lyfter fram matglädje och andas nytänkande
 • Kommunikation – Fångar intresset och skapar relationer
 • Upplevelse – Vackert för ögat, inspirerande
Jurymedlemmar
Robert Bodin, Försäljningschef, Paulig Foods

Fredrik Malmstedt, Kock, Malmstedt Mat& konsult
Anne Falkirk, VD, Falkirk & Friends
Christina Möller, Fil dr HC, OSEC-Matstudio
Juryordförande: Mona Johansson, Chefredaktör Fri Köpenskap

Årets Brödavdelning

Utmärkelsen Årets Brödavdelning tilldelas den butik som på ett framgångsrikt sätt skapat en avdelning där man tagit vara på det breda svenska brödutbudet och presenterat det på ett sätt som skapar både inspiration och shoppingglädje. Syftet med priset är att stimulera till nytänkande initiativ som gynnar hela värdekedjan från bageri till konsument.

I bedömningen kommer följande kriterier att vara viktiga:
 • Personal – kunnig, engagerad, hög servicegrad och kund/leverantörsorienterad
 • Sortiment – kundanpassat, mångfald, nytänkande och trender
 • Lönsamhet – aktivt arbetande för att sälja mer både i och utanför ordinarie avdelning
 • Exponering – tydlig, spännande, överraskande, säljande och inspirerande
 • Utformning – en brödavdelning som är enkel att hitta i, med innovativ
  inredning, belysning och en kommunikation som ger en helhet för alla kategorier i brödavdelningen
 • Miljösmart – aktivt arbetande för att minska matsvinnet i brödavdelningen
Jurymedlemmar
Henri Ackman, Category Manager, Polfärskt Bröd
Kerstin Landeblad, Brand Manager, Lantmännen Unibake
Cathrine Högström, Marknadsdirektör, Polarbröd
Martin Lundell, VD, Sveriges bagare & konditorer
Lars Nordmark, Fri Köpenskap/Nordiske Medier
Juryordförande: Lennart Wallander, VD, Food & Friends

Årets Ekoinsats

Årets Ekoinsats syftar till att lyfta fram butiker och personer som driver kunskap och engagemang för ekologiska livsmedel, i stort som smått. Priset är i första hand ett butikspris men vinnaren kan också vara ett företag eller en person i branschen som genomför initiativ som får fler att upptäcka och välja den ekologiska maten.
Känner du till en butik som på ett utomordentligt sätt kommunicerar kring sina ekologiska varor, en person som bidrar till att lyfta ekologi i den offentliga debatten, någon som skapat ett ekologiskt initiativ i sitt närområde eller på annat sätt främjat den ekologiska sektorn?

I bedömningen tittar juryn särskilt på:
 • Kommunikation av ekologi och dess olika fördelar.
 • Engagemang, inspirationslust och drivkraft i att skapa kunskap om ekologisk mat.
Jurymedlemmar
Linda Wass, Brand Manager Organic, Midsona
Cecilia Rygård, Ekoweb
Martin Moström, Strategisk rådgivare/Partner, Reatil House
Erik Elvingsson Hedén, SB Insight
Anita Falkenek, VD, Krav
Juryordförande: Joachim Björk, Redaktionssekreterare Fri Köpenskap

Årets Tidskriftsbutik

Vinnaren av Årets Tidskriftsbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin tidningsavdelning i vardagen, och därmed skapat mervärden för såväl kunder som butiken.

Priset har instiftats för att stimulera:
 • Tidningsförsäljning i butik
 • Aktivt arbete med att utveckla både tidningsavdelningen och tidskrifter som kategori i butik
 • Innovativa aktiviteter i butiken som gynnar konsumenten
 • Initiativ som bidrar till att tidningsavdelningen ger större shoppingglädje i hela butiken för konsumenten
Jurymedlemmar
Daniel Andersson, VD, Tidsam
Fatima Ravemark, Aller
Kerstin Neld, VD, Sveriges Tidskrifter
Pär Bygdesson, VD, Livsmedelshandlarna
Juryordförande: Siw Kejonen, Reporter Fri Köpenskap

Årets Digitaliserade butik

Årets Digitaliserade Butik nyttjar digital teknik i butiksmiljön för att effektivisera arbetet i butik och öka lönsamheten. Digitaliseringen i butiken bidrar även till att förhöja kundernas köpupplevelse.

Juryn bedömer följande kriterier:
 • Butiken ligger i framkant och tillämpar nya digitala lösningar
 • Butikens ökade fokus på digitala lösningar
 • De digitala lösningar som finns i butik för att öka försäljning, servicegrad, kundnöjdhet och lojalitet
 • Hur digitaliserade lösningar påverkat lönsamheten
 • Hur digitaliseringen påverkat effektivisering av butiksarbetet
Jurymedlemmar
Frida Kalin, Marknadschef, StrongPoint
Fredrik Sunesson, Pricer
Carl Stenbeck, Axfood
Peter Muld, Cheif Digital Officer, Ica
Amer Mohammed, Direktör affärsområde Digital, Coop
Joachim Björk, Redaktionssek Fri Köpenskap

Årets Dryckesbutik

Vinnaren av årets dryckesbutik skall vara en butik som tydligt visar ett engagemang för att med cirkulärt förpackningstänk lyfta försäljningen av dryck i hela butiken, dvs både i avdelning, i kylar samt skapa attraktiva måltidslösningar.

Kriterier för att vinna

 • Ökad värdetillväxt och marginal inom hela kategorin dryck
 • Rättmätig yta och placering för dryck i butik
 • Inspirerande avdelning, extra säljplats och måltidslösningar
 • Inspirerar och underlättar för konsumenter att panta/återvinna dryckesförpackningar
 • En drivande dryckesansvarig som tillsammans med sin personal skapar en extraordinär dryckesupplevelse och vågar tänka nytt


Jurymedlemmar
Annika Tjernström, Coca-Cola
Roger Sjödin, Road Work Retail
Christina Cheng, Sprillo
Fredrik Sörbom, VD, Sveriges Bryggerier
Pontus Nyman, Nyhetsansvarig Fri Köpenskap
Juryordförande: Johan Kaij, Senior Adviser, MarketingClinic

Årets Butik

Årets Butik har skapat lönsamhet genom att kombinera matglädje, nytänkande och affärskänsla. Årets Butik är en destination värd en omväg.

Juryn kommer att särskilt titta på följande kriterier:
 • Tillväxtorientering
 • Matglädje
 • Innovation och förnyelse som tillfredsställer verkliga behov hos kunden
 • En köpupplevelse utöver det vanliga
 • Butiken ska ha funnits i minst två år
 • Butiken måste visa lönsamhet
Jurymedlemmar
Lisa Schuman, vice VD och HR-chef, Storesupport
Johan Kaij, Senior Adviser, Marketing Clinic
Pontus Öster, Distriktschef, Tingstad Papper
Per Nilsson, Affärsutvecklare, Gruppo di Luca
Christina Möller, Osec Matstudio
Juryordförande: Mona Johansson, Chefredaktör Fri Köpenskap

 

Årets Ostavdelning

Vinnaren av Årets Ostavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i ostavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen. Butiken ska aktivt ha jobbat med sortiment, exponeringar och kampanjer som höjt kundvärdet, lockat till nytänkande och merköp i konsumentledet och därigenom stärkt butikens totala attraktionskraft.

Butiker som på ett fokuserat och målinriktat sätt genomfört aktiviteter för att:
 • Kundanpassat sortiment
 • Öka ordinarieförsäljningen
 • Inspirera avdelningen/kategorin
 • Nytänkande i sortiment/exponering/planering
 • Hög servicegrad med kunden i centrum
 • Engagerad ostpersonal med egna initiativ.
 • Maximera kampanjförsäljningen
Jurymedlemmar
Christian Bona, Key Account Director, Skånemejerier
Camilla Wall, Ostansvarig /Vinnare 2019, Hemköp Hornstull
Patrik Thulin, CEO, Retail Academics
Lennart Jönsson, Senior Advisor/Partner, Gordios
Juryordförande: Mi Andrén, Mediechef Fri Köpenskap

Livsmedelshandlarnas Hederspris

Livsmedelshandlarnas hederspris är ett pris som går till den person eller organisation som det senaste året gjort något alldeles extra för att främja eller synliggöra den entreprenörsdrivna livsmedelsbutiken.
Skicka din nominering till

info@livsmedelshandlarna.se

Årets Frukt & Gröntavdelning

Vinnaren av priset Årets Frukt & Gröntavdelning ska vara en butik som genom sitt arbete med
varugruppen lyft butikens profil och lönsamhet och skapat mervärde för kunderna.

I bedömningen kommer följande områden att vara viktiga:
 • Sortimentsuppbyggnad
 • Fräscht, inspirerande och lockande
 • En köpupplevelse i avdelningen utöver det vanliga
 • Avdelningen ska uppvisa god lönsamhet
Jurymedlemmar
Sara Berger, VD, SydGrönt (Odlarna.se)
Nils Thott, Commercial Director, CatMan Solution
Egil Bråthe, Marketing Clinic
Ola Dolck, VD, SRC
Juryordförande: Lars Nordmark, Fri Köpenskap

Årets Förbutik

Vinnaren av Årets Förbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärs¬känsla aktivt arbetat med sin förbutik och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:
• Helhetsintryck
• Sortiment och utbud
• Hög servicegrad hos kassamedarbetarna
• Inspirerande – lockar till merköp
• Medvetenhet om förbutiken betydelse för butikens lönsamhet
Jurymedlemmar
Anneli Svanborg, Commercial Trade Manager, ATG
Tove Kandell, Svenska Spel
Jane Björklin, Aftonbladet
Frida Jonsson, Sr Key Account Manager, Expressen
Juryordförande: Mi Andrén, Mediechef Fri Köpenskap

Fernando Di Lucas Hederspris

Vinnaren av Fernando Di Lucas Hederspris ska vara en butik som aktivt arbetar för att belysa den italienska medelhavsmatens fördelar ur både matglädje- och livsstilsperspektiv. Medelhavsmaten med olivolja i centrum samt mycket grönsaker och baljväxter gör gott för hälsan, samtidigt som smakerna är fantastiska. Det gör att vi vill premiera butiker som genom kunskap och inspiration förenklar för kunden att göra kloka och medvetna val utifrån Medelhavets breda smakpalett.
Advisory Board
Fernando Di Luca
Mai-Lis Hellenius, Professor
Eva Junevad, Marknadschef
Måns Falk, Accademia di Luca
Johan Westerberg, vVD och Kommersiell chef

Skicka din nominering till

inspiration@diluca.se

Årets Mejeriavdelning

Vinnaren av Årets Mejeriavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i mejeriavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen. Butiken ska aktivt ha jobbat med sortiment, exponeringar och kampanjer som höjt kundvärdet, lockat till nytänkande och merköp i konsumentledet och därigenom stärkt butikens totala attraktionskraft.

Butiker som på ett fokuserat och målinriktat sätt genomfört aktiviteter för att:
 • Kundanpassa sortiment
 • Öka ordinarieförsäljningen
 • Inspirera avdelning/kategorin
 • Nytänkande i sortiment/exponering/planering
 • Hög servicegrad med kunden i centrum
 • Få engagerad mejeripersonal med egna initiativ.
 • Maximera kampanjförsäljningen
Jurymedlemmar
Maria Rydje,Customer Marketing Manager, Skånemejerier
Emil Nilsen, Vinnare 2019 Ica Kvantum Farsta
Richard Sverkersten, Senior Retail Consultan, SRC
Madeleine Elisasson, Projektledare, Säljutveckling
Juryordförande: Mi Andrén, Mediechef Fri Köpenskap