Syns där branschen finns under hela året

 

Genom att äga en kategori eller att vara samarbetspartner får ni en unik möjlighet att synas optimalt och kostnadseffektivt på dagligvarubranschens stora händelse! Genom att sponsra galan är du mitt i centrum i ett exklusivt branschforum.
I paketet ingår en omfattande marknadsföring
före, under och efter galan.

För mer information, kontakta:
Claes Holmström, Mediechef Fri Köpenskap
Telefon 070-943 73 10 eller claes.holmstrom@nordiskemedier.se