Syns där branschen finns under hela året!

 

Genom att äga en kategori eller att vara samarbetspartner får ni en unik möjlighet att synas optimalt och kostnadseffektivt på dagligvarubranschens stora händelse! Genom att sponsra galan är du mitt i centrum i ett exklusivt branschforum.
I paketet ingår en omfattande marknadsföring
före, under och efter galan.


För mer information, kontakta:
Claes Holmström 
Mediechef Fri Köpenskap
070-943 73 10
claes.holmstrom@nordiskemedier.se