Vi arbetar med utveckling av nomineringslänkarna.

Tills arbetet är klart kan du skicka din nominering till;

 cecilia.oster@nordiskemedier.se