Årets Kött & Charkuteriavdelning

Vinnaren av Årets Kött- & Charkuteriavdelning ska vara en butik som utmärker sig genom att med engagemang och stor kunskap om kött, kombinerat med affärskänsla, lyfta fram köttavdelningen.

Priset är instiftat för att främja butiker som aktivt arbetar med:

 • Att förmedla kunskap om kött i allmänhet och svenskt kött i synnerhet
 •  Kunniga och engagerade medarbetare
 •  Praktiska säljlösningar som inspirerar till merköp och nya matupplevelser
 •  Sortiment som är attraktivt och matchar kundernas efterfrågan

Jury; 

Elisabet Qvarford Svenskt Kött, Majsan Pense Coop, Ingela Stenson United Minds, Magnus Pettersson Jakobsdals, Eric Persson Crossover Creative, Joachim Björk Fri Köpenskap

Årets Kassazon

Vinnaren av Årets Kassazone ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin kassazone och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:

 • Medvetenhet om kassazonens betydelse för butikens lönsamhet 
 • Sortiment och utbud i kassalinjen
 • Inspirerande – lockar till merköp
 • Helhetsintryck – fyllnadsgrad och renlighet
 • Högt engagemang  hos kassamedarbetarna

Jury;

Patrik Ekberg Awal, Camilla Wickman Coca-Cola, Jane Björklin Aftonbladet, Jonas Garstad Expressen, Christina Welander Johnson & Johnson Patrik Axén Mars Jan Nutsch Cloetta, Anders Lindholm Tidsam., Mi Andrén FriKöpenskap

Årets Ekobutik

Vinnaren av årets EkoButik är en butik där det ekologiska engagemanget genomsyrar organisationen och på ett naturligt sätt stimulerar konsumenten att göra ett aktivt ekologiskt val.

Vinnaren är en butik som:

 • På ett naturligt sätt stimulerar och får konsumenter att göra ett aktivt ekologiskt val i butik
 • Utvecklar det ekologiska sortimentet i butiken med föredömlig lönsamhet och affärskänsla
 • På ett innovativt, kreativt och nytänkande sätt lyfter fram det ekologiska sortimentet
 • Genom en engagerad, passionerad och kunnig personal driver egna initiativ inom ekologi

Jury

Sara Termén Midsona, Cecilia Ryegård Ekoweb, Martin Moström Retail House, Carola Grahn Bergendahls, Anita Falkenek KRAV, Joachim Björk Fri Köpenskap

Årets Ostavdelning

Vinnaren av Årets Ostavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i ostavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen. Butiken ska aktivt ha jobbat med sortiment, exponeringar och kampanjer som höjt kundvärdet, lockat till nytänkande och merköp i konsumentledet och därigenom stärkt butikens totala attraktionskraft.

Butiker som på ett fokuserat och målinriktat sätt genomfört aktiviteter för att:

 • Kundanpassat sortiment
 • Öka ordinarieförsäljningen
 • Inspirera avdelning/kategorin
 • Nytänkande i sortiment/exponering/planering
 • Hög servicegrad med kunden i centrum
 • Engagerad ostpersonal med egna initiativ.

Jury;

Cecilia Nilsson Skånemejerier, Tommy Nilsson Säljutveckling, Lennart Jönsson Gordios, Mi Andrén Fri Köpenskap

Årets Digitaliserade butik


Årets Digitaliserade Butik nyttjar digital teknik i butiksmiljön för att effektivisera arbetet i butik och öka lönsamheten. Digitaliseringen i butiken bidrar även till att förhöja kundernas köpupplevelse.

Juryn kommer att bedöma nominerade butiker efter följande kriterier:
 • Hur har digital effektivisering ökat lönsamheten?
 • Hur har digitaliserade processer ökat effektiviteten?
 • Hur har butiken ökat sitt fokus på digitala butikslösningar?
 • Vilka digitala lösningar finns i butik för att öka försäljning, kundnöjdhet och lojalitet?
 • Använder butiken mobila shoppinglösningar för kunderna?
 • Vilka digitala lösningar används som bidrar till ökad service.

 Jury:

Nils Hulth Pricer, Karin Mineur Kronans Apotek, Peter Muld ICA, Urban Engström Cub, Campbell Peacock Mercian Consulting, Roland Söderberg StrongPoint, Joachim Björk Fri Köpenskap

Årets Hållbarhetsintiativ

Syftet med Årets Hållbarhetsinitiativ är att främja dagligvarubranschens arbete med hållbar utveckling mot en mer hållbar miljö. Priset kan omfatta såväl butik, leverantör eller enskild person.

De kriterier juryn kommer att bedöma är:

 • Ett hållbart initiativ eller projekt med potentiell varaktig förändring
 • En aktör som visar på handlingskraft inom hållbar utveckling

Jury:

Jenny Köpper Hälsans Kök, Erik Hedén SB Insight, Åsa Geremyr FoodTo Happen,  Anna Richert WWF, Mi Andrén FriKöpenskap

 

Årets Syftesdrivna ledare

Vinnaren av Årets Syftesdrivna ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet. Genom ett ledarskap som
bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter.
Vi ser även att Årets Syftesdrivna ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare,
delegerar och skapar motivationsfaktorer. Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som
skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen står upp för det som är rätt och ser till helheten med det långsiktiga syftet i fokus.

I bedömningen tittar vi särskilt på:

- Ledarskap, förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team

- Hållbarhet, leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum

- Resultat, kunnat visa goda tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hon/han leder

Vinnaren utses av en Advisory Board bestående av: Peter Dekkers (Executive VP Nordics, Unilever) Christopher Slim (Founder DoGoodInvest) Jenny Köpper (VD, Tivall) Hanna Mannberg (Grundare, Ladies of FMCG) Brune Tavell (VD, Academic Search)

Årets Förbutik

Vinnaren av Årets Förbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin förbutik och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken. I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:

 •  Helhetsintryck
 •  Sortiment och utbud
 •  Hög servicegrad hos kassamedarbetarna
 •  Inspirerande – lockar till merköp
 •  Medvetenhet om förbutikens betydelse för butikens lönsamhe

Jury:

Annelie Svanberg ATG, Mattias Johansson Svenska Spel, Hans Tham Aftonbladet, Jonas Garstad Expressen, Mi Andrén FriKöpenskap

Livsmedelshandlarnas Hederspris

Årets viktigaste fråga för Livsmedelshandlarna är kampen mot brott i butik. Nu vill vi lyfta fram era trygghetsinitiativ där det bästa belönas med Årets Hederspris på Dagligvarugalan 2018. Alla Sveriges dagligvarubutiker är välkomna att delta. Bland alla deltagare väljer juryn ut topp tre som välkomnas till Dagligvarugalan där vinnaren avslöjas. Tillsammans skapar vi tryggare matbutiker.

 På tryggarematbutiker.nu kan du läsa om regler och anmälan från och med de 1 mars.

Årets Kampanj

Vinnaren av Årets Kampanj ska vara ett företag, butik eller butikskedja som på ett kreativt och framgångsrikt sätt genomfört en kampanj som skapat merförsäljning och stärkt produktens eller företagets marknadsposition. Kampanjen kan ha genomförts både i form av reklam, PR och butiksaktiviteter. I bedömningen kommer särskild vikt läggas vid förmågan att integrera flera olika kampanjelement. Framförallt kommer förmågan att effektivt utnyttja möjligheterna till aktivering i butik att värderas – den plats där majoriteten av alla köpbeslut fattas.

I bedömningen kommer följande värden att vara viktiga:

 • Hållbarhet
 • Miljöhänseende
 • Ekologisk tanke

Jury: 

Mikael Gattberg sales Support, Lennart Wallander Food & Friends,Christina Cheng Sprillo, Rickard Danielsson Retail Academics, Mickey Lindberg Coop, Anja Kempe Paulig,  Lars Nordmark Nordiske Medier

Årets Butik

Årets Butik har skapat lönsamhet genom att kombinera matglädje, nytänkande och affärskänsla. Årets Butik är en destination värd en omväg.

Juryn kommer att särskilt titta på följande kriterier:

 • Matglädje
 • Tillväxtorientering
 •  Innovation och förnyelse som tillfredsställer verkliga behov hos kunden
 • En köpupplevelse utöver det vanliga
 • Butiken ska ha funnits i minst två år
 • Butiken måste visa lönsamhet 

Jury;

Lisa Schuman Storesupport, Johan Kaij Marketing Clinic, Per Nilsson Gruppo di Luca

Pontus Öster Tingstad Papper, Christina Möller Osec Mat, Maya Saksi Fri Köpenskap

Årets Frukt & Gröntavdelning

Vinnaren av priset Årets Frukt & Gröntavdelning ska vara en butik som genom sitt arbete med varugruppen lyft butikens profil och lönsamhet och skapat mervärde för kunderna.

I bedömningen kommer följande områden att vara viktiga:

 • Sortimentsuppbyggnad
 • Fräscht, inspirerande och lockande
 • En köpupplevelse i avdelningen utöver det vanliga
 • Avdelningen ska uppvisa god lönsamhet

Jury;

Sara Berger SydGrönt, Magnus Nilsson Innovative Fresh, Ola Dolck SRC,  Egil Bråthe Marketing Clinic, Veronica Rönnlund Fri Köpenskap

Årets Leverantör

Vinnaren av Årets Leverantör ska vara ett företag som i påtaglig grad bidragit till att skapa mervärden för butiken eller butikskedjan. Det kan handla om såväl sortiment, service, teknik eller annat som ökat butikens värde för kunder och/eller personal.

Priset har skapats för att stimulera:

 • Samarbeten i handelns alla led
 • Innovation och utveckling av sortiment och metoder
 • Lönsamhetsutveckling
 • Kunskapsförmedling

Jury;

Johnny Lönnberg ClearOn, Pontus Dahlström Food & Friends, Mikael Pettersson Coop, Rickard Gustafsson ICA, Michael Cronholm HUI, Fredrik Lindberg Nielsen, Maya Saksi Fri Köpenskap

Årets Tidskriftsbutik

Vinnaren av Årets Tidskriftsbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin tidningsavdelning i vardagen, och därmed skapat mervärden för såväl kunder som butiken.

Priset har instiftat för att stimulera:

 • Tidningsförsäljning i butik
 • Aktivt arbete med att utveckla både tidningsavdelningen och tidskrifter som kategori i butik
 • Innovativa aktiviteter i butiken som gynnar konsumenten
 • Initiativ som bidrar till att tidningsavdelningen ger större shoppingglädje i hela butiken för konsumenten

Jury;

Daniel Andersson Tidsam, Camilla Sjöberg Albinsson & Sjöberg, Kerstin Neld Sveriges Tidskrifter, Pär Bygdeson Livsmedelshandlarna, Siw Kejonen Fri Köpenskap

Årets Dryckesbutik

Vinnaren av Årets Dryckesbutik skall vara en butik som tydligt visar ett engagemang för att lyfta försäljningen av dryck i hela butiken dvs både i avdelning, i kylar samt skapa attraktiva måltidslösningar.”

Kriterier för att vinna:

 • Ökad värdetillväxt och marginal inom hela kategorin dryck
 • Rättmätig yta och placering för dryck i butik
 • Inspirerande avdelning, extra säljplats och måltidslösningar
 • En drivande dryckesansvarig som tillsammans med sin personal skapar en extraordinär dryckesupplevelse och vågar tänka nytt.

Jury;

Elna Sandberg Coca-Cola, Johan Kaij MarketingClinicpartners, Jörgen Hasselqvist Oliver Twist,Fredrik Sörbom Sveriges Bryggerier, Thomas Dietl Nordiske Medier

Årets Mejeriavdelning

Vinnaren av Årets Mejeriavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i mejeriavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen. Butiken ska aktivt ha jobbat med sortiment, exponeringar och kampanjer som höjt kundvärdet, lockat till nytänkande och merköp i konsumentledet och därigenom stärkt butikens totala attraktionskraft.

Butiker som på ett fokuserat och målinriktat sätt genomfört aktiviteter för att:

 • Kundanpassat sortiment
 • Öka ordinarieförsäljningen
 • Inspirera avdelning/kategorin
 • Nytänkande i sortiment/exponering/planering
 • Hög servicegrad med kunden i centrum
 • Engagerad mejeripersonal med egna initiativ.

Jury;

Love Nicklasson Skånemejerier,  Anders Eriksson ICA Kvantum Vellinge, Melanie Andersson SRC, Madeleine Eliasson Säljutveckling, Mi Andrén Fri Köpenskap

Årets Matinspiration

Vinnaren av priset Årets Matinspiration ska vara ett företag, butik, butikskedja, person eller grupp av personer som genom sitt arbete med matinspiration skapat mervärde för företaget och kunderna.

I bedömningen kommer följande områden att vara viktiga:

 • Inspiration – lockar till nyfikenhet
 • Exponering – lyfter fram matglädje
 • Kommunikation – fångar intresset och väcker lust till nytänkande
 • Upplevelse – vackert för ögat, inspirerande doft- och smakintryck
 • Miljö och hygien – en given kvalitetsfråga som ger förtroende

Jury;

Per Hållander Santa Maria, Anne Falkirk Food to Happen, Christina Möller Osec Matstudio, Maya Saksi FriKöpenskap

Årets Fiskavdelning

Vinnaren av Årets Fiskavdelning ska vara en butik som aktivt och med kunnande och kreativitet gjort fiskavdelningen till en ”kundmagnet”. Fiskavdelningen är en spjutspets i marknadsföringen och bidrar till att stärka butikens profil i konkurrensen.

I bedömningen är följande områden viktiga:

 • Sortiment – attraktivt och kundanpassat
 • Servicegrad – kunnande och tydlig exponering
 • Inspirerande – lockar till merköp och nya matupplevelser
 • Nytänkande – exponering och aktiviteter som överraskar och skapar bra kundvärden

Jury;

Börge Grönbech Norges Sjömatråd, Jogi Shergill Norges Sjömatråd, Håkan Wing Hanssons Fisk, Niklas Ensäter Leröy, Mats Eriksson Marenor Seafood, Anna Olsson Salma Lars Nordmark Nordiske Medier

Årets Djupfrystavdelning

Vinnaren av Årets Djupfrystavdelning ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med att lyfta fram djupfrystavdelningen och dess produkter.

Priset har instiftats för att främja de som:

 • Aktivt arbetar med aktiviteter, sortiment, varuflöde och placering
 • Skapat ökad försäljning och lönsamhet för butiken
 • Lyft shopperupplevelsen i butik och skapat ökat värde för sina kunder genom inspiration och måltidslösningar

Jury;

Christer Lindgren Findus, Kristina Thor GFK Scandinavia, Per-Stefan Gersbo Packbridge Veronica Rönnlund Fri Köpenskap

Årets Brödavdelning

Utmärkelsen Årets Brödavdelning tilldelas den butik som på ett framgångsrikt sätt skapat en avdelning där man tagit vara på det breda svenska brödutbudet och presenterat det på ett sätt som skapar både inspiration och shoppingglädje. Syftet med priset är att stimulera till nytänkande initiativ som gynnar hela värdekedjan från bageri till konsument.

I bedömningen kommer följande kriterier att vara viktiga:

 • Personal – kunnig, engagerad, hög servicegrad och kund/leverantörsorienterad
 • Sortiment – kundanpassat, mångfald, nytänkande och trender
 • Lönsamhet – aktivt arbetande för att sälja mer både i och utanför ordinarie avdelning
 • Exponering – tydlig, spännande, överraskande, säljande och inspirerande
 • Utformning – en brödavdelning som är enkel att hitta i, med innovativ inredning, belysning och en kommunikation som ger en helhet för alla kategorier i brödavdelningen
 •  Miljösmart – aktivt arbetande för att minska matsvinnet i brödavdelningen

Jury;

Henri Ackman Polfärskt Bröd AB, Kerstin Landeblad Lantmännen Unibake, Cathrine Högström  Polarbröd, Martin Lundell Sveriges Bagare  & Konditorer AB, Lars Nordmark Nordiske Medier