Bilder från Dagligvarugalan 2019

Foto: Mikael Gustavsen