Finalister

Här finner du alla finalister i årets upplaga av Dagligvarugalan.

Årets Mejeriavdelning

Vinnaren av Årets Mejeriavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i mejeriavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen.

Årets Kött- och Charkuteriavdelning

Vinnaren av Årets Kött- och Charkuteriavdelning ska vara en butik som utmärker sig genom att med engagemang och stor kunskap om kött, kombinerat med affärskänsla, lyfta fram köttavdelningen.

Årets Brödavdelning

Utmärkelsen Årets Brödavdelning tilldelas den butik som på ett framgångsrikt sätt skapat en avdelning där man tagit vara på det breda svenska brödutbudet och presenterat det på ett sätt som skapar både inspiration och shoppingglädje.

Årets Dryckesbutik

Vinnaren av Årets Dryckesbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med att lyfta fram dryckesavdelningen och dess produkter.

Årets Kampanj

Vinnaren av Årets kampanj ska vara ett företag, butik eller butikskedja som på ett kreativt och framgångsrikt sätt genomfört en kampanj som skapat merförsäljning och stärkt produktens eller företagets marknadsposition.

Årets Fiskavdelning

Vinnaren av Årets Fiskavdelning ska vara en butik som aktivt och med kunnande och kreativitet gjort fiskavdelningen till en ”kundmagnet” . Fiskavdelningen är en spjutspets i marknadsföringen och bidrar till att stärka butikens profil i konkurrensen.

Årets Tidskriftsbutik

Vinnaren av Årets Tidskriftsbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin tidningsavdelning i vardagen, och därmed skapat mervärden för såväl kunder som butiken.

Årets Skönhetsavdelning

Vinnaren av Årets Skönhetsavdelning ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med att lyfta fram skönhetsavdelningen och dess produkter.

Årets Leverantör

Vinnaren av Årets leverantör ska vara ett företag som i påtaglig grad bidragit till att skapa mervärden för butiken eller butikskedjan. Det kan handla om såväl sortiment, service, teknik eller annat som påtagligt ökat butikens värde för kunder och/eller personal.

Årets Kassalinje

Vinnaren av Årets Kassalinje ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin kassalinje och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

Årets Matinspiration

Vinnaren av priset Årets Matinspiration ska vara ett företag, butik, butikskedja, person eller grupp av personer som genom sitt arbete med matinspiration skapat mervärde för företaget och kunderna.

Årets Butik

Vinnaren av Årets Butik ska vara en framgångsrik och lönsam dagligvarubutik som genom nytänkande och affärskänsla skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

Årets Djupfrystavdelning

Vinnaren av Årets Djupfrystavdelning ska vara en butik som utmärkt sig genom att med stort engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med att lyfta fram djupfrystavdelningen och dess produkter.

Årets Frukt- & Gröntavdelning

Vinnaren av priset Årets Frukt & Gröntavdelning ska vara en butik som genom sitt arbete med varugruppen lyft butikens profil och lönsamhet och skapat mervärde för kunderna.

Årets Key Account Manager

Priset tilldelas den person som med kreativitet och affärskänsla skapat både affärsvärde och konsumentvärde för butikerna.

Årets Måltidslösare

Vinnaren av Årets Bästa Måltidslösare ska vara en butik som genom starkt utbud och vägledning i butik erbjuder ett inspirerande lunch- och middagserbjudande för kunderna.

Årets Ekobutik

Vinnaren av årets EkoButik är en butik där det ekologiska engagemanget genomsyrar organisationen och på ett naturligt sätt stimulerar konsumenten att göra ett aktivt ekologiskt val.

Årets Ostavdelning

Vinnaren av Årets Ostavdelning ska vara en butik som inspirerat sina medarbetare att engagerat och målinriktat fokusera på att skapa mervärden i ostavdelningen samt att på ett rationellt och effektivt sätt skapat bra arbetsflöde i avdelningen.

Årets Förbutik

Vinnaren av Årets Förbutik ska vara en butik som utmärkt sig genom att med engagemang och affärskänsla aktivt arbetat med sin förbutik och skapat mervärden för såväl kunderna som butiken.

Årets Hållbarhetsinitiativ

Priset har instiftats för att premiera dagligvaruhandels arbete och utveckling mot en mer hållbar miljö i och utanför butiken.